Nice
Inquisitive
Confident
Excellent
Resilient

The Winner of 70th HK Schools Speech Festival : Choral Speaking: Secondary 1 and 2 Mixed Voice

2019-01-09

The Winner of 70th HK Schools Speech Festival :

Choral Speaking: Secondary 1 and 2 Mixed Voice

班別

學號

姓名 (中文)

Name ( ENG)

奬項/傑出成就 (中)

Awards (Eng)

1A

1

夏詠林

HA WING LAM

中一,二混聲集誦冠軍

Winner of Choral Speaking: Secondary 1 and 2 Mixed Voice

1A

2

何穎思

HO WING SZE

1A

3

郭子殷

KWOK TSZ YAN

1A

4

劉貴鳳

LAU KWAI FUNG

1A

6

李嘉穎

LEE KA WING

1A

7

盧紫瑩

LO TSZ YING

1A

8

羅恩祈

LO YAN KIE

1A

9

謝子柔

TSE TSZ YAU

1A

10

王雅瑩

WANG NGA YING QUEENIE

1A

11

王紫瑩

WANG TSZ YING MAGGIE

1A

12

黃頌詩

WONG CHUNG SEA

1A

13

葉清華

YIP VANESA

1A

14

張伊彤

ZHANG YI TUNG

1A

15

鄭朗健

CHENG LONG KIN

1A

16

蔡俊謙

CHOI CHUN HIM

1A

17

黃崧瑀

HUANG SUNG YU

1A

18

葉津堡

IP CHUN PO

1A

19

林敬恆

LAM KING HANG

1A

20

劉龍達

LAU LUNG TAT

1A

21

羅卓逵

LAW CHEUK KWAI

1A

22

李融

LEE YUNG

1A

23

梁樂恒

LEUNG LOK HANG

1A

24

廖文祺

LIU MAN KI

1A

25

韋俊傑

WAI CHUN KIT

1A

26

黃靖滔

WONG CHING TO

1A

27

王俊揚

WONG CHUN YEUNG

1A

28

黃書恆

WONG SHU HANG

1A

29

黃梓賢

WONG TSZ YIN

1A

30

楊皓麟

YANG HAOLIN

1A

31

楊俊偉

YEUNG CHUN WAI JACKY

1A

32

楊健

YEUNG KIN