Nice
Inquisitive
Confident
Excellent
Resilient

大嶼山警區寰嶼一家禁毒源罪盃2018

2019-01-29

大嶼山警區寰嶼一家禁毒源罪盃2018

章馥仙足球隊為支持區內少年警訊之活動,特意派隊與區內學校交流切磋,最後得到殿軍的成績。

班別

學號

English Name

學生姓名

奬項/傑出成就 (中)

Awards (Eng)

1B

29

TSE SHING CHUN

謝盛俊

殿軍

the 4th place

2B

20

ALI AQEEL

宋慧聰

殿軍

the 4th place

3A

30

TSE YU KIT

謝宇杰

殿軍

the 4th place

3B

20

CHAN CHEUK HEI

陳卓熙

殿軍

the 4th place

3B

21

CHAN WAI YIN

陳偉言

殿軍

the 4th place

3B

23

CHEUNG TSZ HO

張子豪

殿軍

the 4th place

3C

15

CHEVREL LEO HAIYAN KUANG

海焰

殿軍

the 4th place

4A

19

NG KAM LOK

伍錦樂

殿軍

the 4th place

5A

18

FONG YIM TO

方蔭淘

殿軍

the 4th place

5B

7

CHAN NOK LAM

陳諾霖

殿軍

the 4th place

5D

9

CHAN KA CHUN

陳嘉俊

殿軍

the 4th place

5D

30

WONG MAN HUI

黃文栩

殿軍

the 4th place

6D

26

MAN CHU LEUNG

文柱良

殿軍

the 4th place